KONTAKT

KONTAKTA MIG

 

Boka din tid genom att kontakta

mig på telefon: 0346 596 18

eller fyll i formuläret nedan

så kontaktar jag dig.

 
 
 
Ansiktsbehandling
Fotbehandling
Färga fransar & bryn
Ta bort generad hårväxt
Vaxning
Köpa PRESENTKORT
 
 
 

KONTAKTFORMULÄR

 

Tack för att du väljer Caritas Hudvård. Vänligen fyll i dina uppgifter och vad du är intresserad av för behandling så återkommer jag så snart jag kan. 

 


Ordinarie öppettider:

Måndagar:   08.30 - 20.00

Tisdagar:       08.30 - 18.00

Onsdagar:    Enligt överenskommelse

Torsdagar:    08.30 - 17.30

Fredagar:      08.30 - 18.00

Lördagar:      Enligt överenskommelse

 

 

AVBOKNINGSREGLER

Avbokning skall ske senast dagen innan, annars debiteras full tid.

 

BETALNING

Kan ske kontant, via kort eller swish.BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Caritas hudvård är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

 

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (I) det särskilt överenskommits mellan Caritas Hudvård och dig, (II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (IV) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

 

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Caritas Hudvårds verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Caritas Hudvård om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.